Quy định về Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

15
T07
Quy định về Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Theo quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn từ 7 tầng trở lên bắt buộc phải xin Giấy phép xây dựng.

Cụ thể, liên quan đến việc xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 quy định miễn giấy phép đối với trường hợp sau: Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Không áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa.

Ngoài trường hợp đã được nêu trên, tất cả các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn còn lại sẽ phải xin giấy phép xây dựng, trong đó có nhà ở từ 7 tầng trở lên.

Đây là quy định mới so với Luật Xây dựng 2014, bởi Luật Xây dựng 2014 chỉ yêu cầu phải xin Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa.

Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Như Ý

 

 Top
© Copyright 2020-2021 Tấn Phát Land. Thiết kế bởi Zozo
nha.vn